SohaCoin Vipcare

[HƯỚNG DẪN] Cài đặt Ingame

Chúa Công thân mến

Dưới đây là bài viết hướng dẫn các Chúa Công cài đặt các thông tin, các tiện ích trong Thiên Thiên Tam Quốc   .

 

I. Giao diện thông tin cá nhân:

Các Chúa Công bấm và avatar nhân vật ở góc trái trên cùng màn hình để vào giao diện thông tin cá nhân.

 Giao diện sẽ hiển thị toàn bộ thông tin cá nhân của Chúa Công bao gồm: Tên nhân vật, Cấp VIP, Server, ID nhân vật, Cấp cường hóa trang bị, Cấp tướng.

1. Đổi avatar: Cho phép Chúa Công đổi ảnh đại diện cho nhân vật của mình.

2. Đổi khung:

3. Sửa tên: Cho phép Chúa Công đổi tên nhân vật của mình.

4. Cài đặt khác: 

Các Chúa công bấm và chữ "Cài đặt" để vào giao diện cài đặt.

Giao diện cài đặt có 3 mục chính. 

1. Âm thanh và đồ họa: Cho phép Chúa Công chọn chất lượng đồ họa và bật tắt âm thanh trong Game.

2. Thông báo: Cho phép Chúa Công bật tắt các thông báo quan trọng trong Game.

3. Đổi tài khoản.

 

Chúc các Chúa Công chơi game vui vẻ!

Game SG140