SohaCoin Vipcare

[SỰ KIỆN] HÔM NAY TRONG GAME CÓ GÌ HOT

SỰ KIỆN HOT TRONG TUẦN NÀY 
NHANH TAY KẺO LỠ HẸN 


Tải game: https://thienthientamquoc.onelink.me/KLr5/fanpage
Nạp thẻ: https://nap.sohagame.vn/thienthientamquoc

Không có mô tả ảnh.

Lần đầu tiên Thiên Thiên Tam Quốc cho ra mắt một sự kiện nóng bỏng tay, giúp Chúa Công dễ dàng xây dựng cho mình đội hình full tướng cam và đỏ!!!!

 Thời gian từ 0:00 ngày 22/01 đến 23:59 ngày 02/02:
 Tầm Bảo

 Thời gian: Từ 0:00 ngày 22/01 đến 23:59 ngày 14/01
 Tích Nạp:
 500 KNB = 50 Chữ 2021
 2.000 KNB = 200 Chữ 2021
 5.000 KNB = 500 Chữ 2021
 10.000 KNB = 1000 Chữ 2021
 20.000 KNB = 2000 Chữ 2021
 50.000 KNB = 5.000 Chữ 2021

 Nạp đúng mốc:
 200 KNB = 20 Chữ 2021
 500 KNB = 50 Chữ 2021
 1.000 KNB = 100 Chữ 2021
 2.000 KNB = 200 Chữ 2021
 5.000 KNB = 500 Chữ 2021
 10.000 KNB = 1000 Chữ 2021
 20.000 KNB = 2000 Chữ 2021
 50.000 KNB = 5000 Chữ 2021

 Đổi tướng
 10 Chữ 2021 = Rương 30 mảnh tướng cam x1
 100 Chữ 2021 = Hoa đà x1
 100 Chữ 2021 = Tào Tháo x1
 100 Chữ 2021 = Chân Cơ x1
 100 Chữ 2021 = Tư Mã Ý x1
 100 Chữ 2021 = Gia Cát Lượng x1
 100 Chữ 2021 = Lục Tốn x1
 100 Chữ 2021 = Lữ Bố x1
 100 Chữ 2021 = Hứa Chử x1
 200 Chữ 2021 = Tôn Sách x1
 200 Chữ 2021 = Trương Liêu x1
 200 Chữ 2021 = Khương Duy x1

 Đổi cánh
 100 Chữ 2021 = Cánh Mạn Vũ x1
 200 Chữ 2021 = cánh ngự thiên x1
 500 Chữ 2021 = Cánh Long hồn x1

 Đổi chữ:
 20 Chữ = bánh bao lớn x5
 20 chữ 2021 = Lệnh Tướng Quý x1
 20 chữ 2021 = Rương Trang bị cam x1
 20 Chữ 2021 = Rương Hồn Cam x1
 50 Chữ 2021 = Rương ngọc 9 x1
 100 chữ 2021 = Đan Tẩy cam x5
 200 chữ 2021 = Đan Tẩy Đỏ x5
 200 Chữ 2021 = Rương Chọn mảnh ngựa x16
 300 Chữ 2021 = Mảnh Xích Thố x12
 300 Chữ 2021 = Mảnh Trảo hoàng x12

 Sự kiện ngon thế này mà Chúa Công bỏ lỡ thì quá đáng tiếc luôn đấy ạ! Các Huynh mau vào game đi nào!!!

Game SG140