SohaCoin Vipcare

SỰ KIỆN HOT CHỈ CÓ TRONG TUẦN NÀY 

SỰ KIỆN HOT CHỈ CÓ TRONG TUẦN NÀY 
NẮM CHẮC NGŨ HỔ TƯỚNG TRONG TAY 
Tải game: https://thienthientamquoc.onelink.me/KLr5/fanpage
Nạp thẻ: https://nap.sohagame.vn/thienthientamquoc

Lần đầu tiên Thiên Thiên Tam Quốc cho ra mắt một sự kiện nóng bỏng tay, giúp Chúa Công dễ dàng xây dựng cho mình đội hình full tướng cam và đỏ!!!!

Ưu dãi KNB:
Nạp 200 KNB = 750 KNB
Nạp 500 KNB: 1000 KNB
Nạp 1000 KNB: 1500 KNB
Nạp 2000 KNB: 2000 KNB
Nạp 5000 KNB: 5000 KNB
Nạp 10.000 KNB: 10.000 KNB

Nạp 20.000 KNB: 20.000 KNB
Nạp 50.000 KNB: 50.000 KNB

Nạp đúng mốc:
200 KNB = 20 Chữ 2021
500 KNB = 50 Chữ 2021
1.000 KNB = 100 Chữ 2021
2.000 KNB = 200 Chữ 2021
5.000 KNB = 500 Chữ 2021
10.000 KNB = 1000 Chữ 2021
20.000 KNB = 2000 Chữ 2021
50.000 KNB = 5000 Chữ 2021

Đổi tướng 1:

20 Chữ = Quan Vũ x1
20 Chữ = Triệu Vân x1
20 Chữ = Hoàng Trung x1
20 Chữ = Tiểu Kiều x1
20 Chữ = Lưu Bị x1
20 Chữ = Trương Phi x1
20 Chữ = Mã Siêu x1
20 Chữ = Hoàng Trung x1
20 Chữ = Tào Nhân x1
20 Chữ = Chu Du x1
20 chữ = Quách Gia x1

Đổi tướng 2:
100 Chữ 2021 = Hoa đà x1
100 Chữ 2021 = Tào Tháo x1
100 Chữ 2021 = Chân Cơ x1
100 Chữ 2021 = Tư Mã Ý x1
100 Chữ 2021 = Gia Cát Lượng x1
100 Chữ 2021 = Lục Tốn x1
100 Chữ 2021 = Lữ Bố x1
100 Chữ 2021 = Hứa Chử x1
200 Chữ 2021 = Tôn Sách x1
200 Chữ 2021 = Trương Liêu x1
200 Chữ 2021 = Khương Duy x1

Đổi chữ 1:
20 chữ 2021 = Lệnh Tướng Quý x1
20 chữ 2021 = Rương Trang bị cam x1
50 Chữ 2021 = Rương Hồn Cam x1
100 chữ 2021 = Đan Tẩy cam x5
100 Chữ 2021 = Rương ngọc 9 x1
200 chữ 2021 = Đan Tẩy Đỏ x5
200 Chữ 2021 = Rương Chọn mảnh ngựa x16
300 Chữ 2021 = Mảnh Xích Thố x12

Thời gian: Từ 0:00 ngày 12/01 đến 23:59 ngày 14/01

Sự kiện ngon thế này mà Chúa Công bỏ lỡ thì quá đáng tiếc luôn đấy ạ! Các Huynh mau vào game đi nào!!!

Game SG140