SohaCoin Vipcare

[SỰ KIỆN] LANDING - RUNG CÂY HÁI LỘC

RUNG CÂY HÁI LỘC 

Thời gian: Thời gian: 0h ngày 12/02/2021 - 12h ngày 21/02/2021.

Thể lệ: 

- Người chơi làm nhiệm vụ để nhận lượt rung cây tương ứng và chỉ được làm nhiệm vụ 1 lần, qua ngày không reset nhiệm vụ. 

- Sau khi nhận lượt xong, người chơi click vào nút "Rung Cây" để nhận quà.

- Các phần quà đều sẽ có xác suất rơi ra hoặc trúng vào ô "Chúc Bạn May Mắn Lần Sau".

Phần thưởng:

- Gồm 5 bộ GIFTCODE khác nhau, nếu người chơi đã nhận đủ 5 bộ GIFTCODE thì sẽ không thể nhập được thêm trên 1 tài khoản. 

Game SG140