SohaCoin Vipcare

[SỰ KIỆN] Vinh danh VIP 11 đầu tiên của Thiên Thiên Tam Quốc

VINH DANH VIP 10 ĐẦU TIÊN CỦA THIÊN THIÊN TAM QUỐC 
CHÚA CÔNG DNK THIÊN DI - SERVER 6 DI LĂNG


Kinh thưa các Chúa Công, Thiên Thiên Tam Quốc vừa vinh dự có VIP 11 đầu tiên toàn server!!!

Tiểu Ngọc xin gửi lời chúc mừng đến Chúa Công DNK Thiên Di tại Server 6 - Di Lăng đã là người đầu tiên trở thành VIP 11 trong Game.
Vậy là sau vừa tròn 3 ngày ra mắt, Thiên Thiên Tam Quốc đã có Chúa Công đạt VIP 11. Tiểu Ngọc xin gửi tặng Chúa Công chút quà, chúc Chúa Công tiếp tục thể hiện sức mạnh vô song, bản lĩnh trăm trận trăm thắng và sớm trở thành VIP 12 đầu tiên toàn server!

KNB x 25.000
Đá Nâng Sao Tuyệt x 60
Rương ngọc LV8 x5
Mảnh Tào Tháo x150
Lưu ý: Chỉ Chúa Công đạt VIP 11 đầu tiên all server mới nhận được quà này, các VIP 11 sau đó sẽ nhận quà khác.

Hòa chung niềm vui với Chúa Công đạt VIP 11 đầu tiên toàn server, Tiểu Ngọc cũng gửi quà đến server 6 có VIP 11 và các server còn lại như sau:

Server 6 - Nơi cư ngụ của Chúa Công DNK Thiên Di:

Bánh Bao lớn x3
Đá nâng sao bậc 2 x30
Đá luyện x20

Những server còn lại:
Bánh bao lớn x2
Đá nâng sao bậc 2 x20
Đá luyện x10

Một lần nữa xin chúc mừng tới Server 1 - Xích Bích và đặc biệt là Chúa Công Định Mệnh!!!

Tải game: https://thienthientamquoc.onelink.me/KLr5/fanpage
Nạp thẻ: https://nap.sohagame.vn/thienthientamquoc
Cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/lienminhtamquoc

Trang chủ: https://thienthientamquoc.vn/

Game SG140