SohaCoin Vipcare

[SỰ KIỆN] VOTE APP 5 SAO - ĐƯA GAME LÊN TOP

VOTE APP 5 SAO - ĐƯA GAME LÊN TOP

Thời gian sự kiện: Từ hôm nay đến 23:59 ngày 19/01/2020
Hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

3 bước nhận Code cực dễ:

Bước 1: Tải game tại App Store hoặc Google Play
Bước 2: Vo.te 5 Sao kèm bì.n.h lu.ậ.n tích cực về game.
Bước 3: Bì.n.h lu.ậ.n "Đã vote" kèm hình ảnh tại bài viết để nhận GIFTCODE.

Đặc biệt:
- Chúa Công đạt bình luận có 4.000 phản hồi và inbox về cho Fanpage đầu tiên sẽ nhận ngay thẻ Sohacoin 100k.
- Chúa Công có bình luận đạt 3.000 phản hồi và inbox về cho Fanpage đầu tiên sẽ nhận ngay 5.000KNB.
- 3 Chúa Công có bình luận đạt 1.500 phản hồi và inbox về cho Fanpage đầu tiên nhận ngay 2.000KNB.
Mỗi Chúa Công chỉ được nhận giải thưởng 1 lần.

Lưu ý cực mạnh:
1. Tham gia đúng và đủ cách thức sự kiện mới coi là hợp lệ.
2. Mở chặn tin nhắn người lạ để Tiểu Ngọc có thể phát Code
3. Sau khi C.om.ment tham gia sự kiện nếu chưa nhận được code hãy chủ động Com.ment lại vào bài viết sự kiện lần nữa.
4. Quyết định của BTC là Quyết định cuối cùng.

Game SG140